osirrybno@op.pl  23 696 60 50

I JESIENNY MARATON MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO


 

REGULAMIN
I JESIENNEGO MARATONU MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO
Rybno 22.10.2017r.
I.Cel imprezy
- promocja Gminy Rybno
- popularyzacja kolarstwa MTB 
- popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej  - wyłonienie zwycięzców maratonu MTB

II. Organizatorzy wyścigu
 - OSIR Rybno
 - Chiptiming.pl

III. Termin i miejsce zawodów
Maraton MTB zostanie rozegrany 22 października 2017 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenie OSIR Rybno(ul.Sportowa24 A) .
Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00
Dystanse ok.30km (Średni) oraz ok. 60km (Długi)
IV. Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy http://rybnomtb17.chiptiming.pl/
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 9.00-10.30 na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24A)
V. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby z gminy Rybno ponoszą opłatę startową w wysokości 20zł.Osoby nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów
opłata 50 zł., dla uczestników z gminy Rybno 30zł.
VI. Kategorie wiekowe
Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:
1. Junior(14-18lat)ŚREDNI
2. M1(19-39lat)ŚREDNI
3. M2(40-59lat)ŚREDNI
4. M3(60lat+)ŚREDNI
5. Juniorki(14-18lat)ŚREDNI
6. K1(19-39lat)ŚREDNI
7. K2(40lat+)ŚREDNI
8. Junior(14-18lat)DŁUGI
9. M1(19-39lat)DŁUGI
10. M2(40-59lat)DŁUGI
11. M3(60lat+)DŁUGI
12. Juniorka(14-18lat)DŁUGI
13. K1(19-39lat)DŁUGI
14. K2(40lat+)DŁUGI
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu .
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
Program minutowy:
9.00 -10.30 weryfikacja uczestników
10.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów
11.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów
Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.
VIII.Nagrody
We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton.
IX. Postanowienia końcowe
Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni. Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny. Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY