osirrybno@op.pl  23 696 60 50

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "POLSKA BIEGA" pod hasłem " Rybno biega i maszeruje"

TERMIN I MIEJSCE: Bieg odbędzie się o godzinie 15:00 dnia 12.05.2018r.( sobota) Start i Meta: Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie Start dystansów 3 km i 8km – godz. 15.00- stadion OSIR w Rybnie Dystanse: dystans rodzinny (800m)- bieżnia tartanowa ( stadion sportowy) dystans średni (3km) – bieg , nordic walking dystans długi (8km) Dla wszystkich dystansów obowiązuje limit czasu 1h. Kategorie wiekowe: Dystans 8km: Mężczyźni: Juniorzy (16-18lat) Mężczyźni (19-29lat) Mężczyźni (30-49lat) Mężczyźni (50-59lat) Mężczyźni (60+) Kobiety: Juniorki (16-18lat) Kobiety (19-39lat) Kobiety (40-49lat) Kobiety (50+) Dystans 3km: Bieg - Kobiety OPEN Bieg - Mężczyźni OPEN Nordic Walking - Kobiety OPEN Nordic Walking- Mężczyźni OPEN Dystans 800m: Bieg/marsz bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji. Pełna rekreacja. Mile widziane rodziny ;) WARUNKI UCZESTNICTWA: W akcji POLSKA BIEGA są mile widziane wszelkie formy ruchu: m.in. bieg, trucht, chód z kijkami NORDIC WALKING itp. Osoby nieletnie koniecznie przynoszą zgody od rodziców. Bez zgody, zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do biegu. Dla dystansu 3km oraz 8km obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł. Opłata uiszczana jest poprzez formularz rejestracji on line: http://polskabiegarybno18.chiptiming.pl/ lub gotówką w dniu zawodów w biurze. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy. Organizatorem imprezy jest OSiR w Rybnie i Gmina Rybno Osoba do kontaktu: Hanna Bem Tel.514-126-101. Zgłoszenia do udziału w biegu proszę zgłaszać do dnia 11.05.2018r. Zapisy elektroniczne na stronie www.chiptiming.pl Dla każdego uczestnika będzie medal oraz poczęstunek. Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali: STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA. Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy OSiR Rybno

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY