osirrybno@op.pl  23 696 60 50

I PÓŁMARATON ROLKARSKI O " PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO"

REGULAMIN: I.Cel imprezy - promocja Gminy Rybno - popularyzacja wrotkarstwa szybkiego popularyzacja aktywnego wypoczynku wyłonienie zwycięzców półmaratonu II. Organizatorzy zawodów OSIR Rybno Gmina Rybno Chiptiming.pl III. Termin i miejsce zawodów Półmaraton zostanie rozegrany 16 września 2018 na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną na drodze gminnej w kierunku wsi Gronowo (500 m za przejazdem kolejowym) . Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00 Dystanse ok.21km (półmaraton) oraz ok. 10km (sprinterski) IV. Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy http://rolkirybno18.chiptiming.pl/ V. Uczestnictwo Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków sztywnych. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby nie zarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani lecz nie opłaceni on line- płatne w biurze zawodów- opłata 50 zł. Kategorie wiekowe Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach i dystansach: PÓŁMARATON Juniorzy(15-18lat)21km Mężczyźni(19-29lat)21km Mężczyźni(30-49lat)21km Mężczyźni(50+)21km Juniorki(15-18lat)21km Kobiety(19-29lat)21km Kobiety(30-49lat)21km Kobiety(50+)21km 10 KM Mężczyźni OPEN Kobiety OPEN Sposób przeprowadzenia zawodów Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem. Program minutowy: 9.00 -10.30 weryfikacja uczestników odprawa techniczna i otwarcie zawodów 11.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii. VIII.Nagrody We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton. IX. Postanowienia końcowe Półmaraton odbędzie się na 5 km odcinku pokonywanym czterokrotnie w dwie strony. Podczas trwania zawodów obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny. Istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych wyjeżdżających z podporządkowanych dróg leśnych oraz posesji. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY