osirrybno@op.pl  23 696 60 50

II GMINNY TURNIEJ SPRAWNOŚCIOWY PRZEDSZKOLAKA W KRAINIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA"

REGULAMIN: TERMIN: 20.09.2018r.( czwartek) godz.10.00 MIEJSCE : Hala OSiR Rybno Nagrody: Medale dla wszystkich uczestników oraz statuetki dla przedszkoli z gminy Rybno. Uczestnictwo: W turnieju uczestniczą dzieci przedszkolne z gminy Rybno Zapisy do dnia 17.09.2018 pod nr telefonu 23 6966050, 514-126 - 101 lub na adres email: osirrybno@op.pl Drużyna liczy 10 uczestników. Każda drużyna znajduje się pod opieką nauczyciela lub opiekuna. Mile widziani są rodzice i opiekunowie. Obowiązuje strój sportowy. Odpowiednie ubezpieczenie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione w szatniach i na terenie obiektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, poi w czasie gry. Organizator ( OSiR w Rybnie) jest uprawniony do wykonania foto lub wideo relacji z przebiegu Imprezy, która może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalach społecznościowych lub innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, a także udostępniona wszystkim uczestnikom Imprezy. Wyrażenie zgody na udział w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy(wizerunek). Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Koszty przejazdu pokrywa OSiR w Rybnie. INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY