osirrybno@op.pl  23 696 60 50

XXI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE

Regulamin I. CELE ⦁ podkreślenie doniosłości obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ⦁ propagowanie zdrowego stylu życia, ⦁ upowszechnianie masowej kultury fizycznej, ⦁ rozwijanie zdrowej rywalizacji, II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY Gmina Rybno – główny organizator imprezy Wójt Gminy Rybno Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie – współorganizator Kierownik OSiR, Starostwo Powiatowe w Działdowie, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Olsztynie przy współpracy Zespołu Szkół w Rybnie Centrum Kultury - Biblioteka w Rybnie Opieki Medycznej w Rybnie Jednostek OSP Gminy Rybno, Policji w Rybnie. III. TERMIN 11.XI.2018r. IV. MIEJSCE BIEGU Bieg odbędzie się ulicami Rybna (ul. Wyzwolenia, Zajeziorna, Kościelna,Praska). Zbiórka uczestników w centrum Rybna w rejonie Komisariatu Policji. V. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail osirrybno@op.pl oraz przed biegiem w godz. 11:00-12:30. VI. UCZESTNICTWO Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów na placu przy Komisariacie Policji od godz. 11.00 do 12.30. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa zdrowia lub oświadczenia obojga rodziców na temat braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach oraz posiadania legitymacji, dowodu tożsamości do ewentualnej weryfikacji. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.Każdy biegnie na własną odpowiedzialność. W przypadku złych warunków pogodowych w dniu imprezy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia dystansu lub odwołanie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. VII. KATEGORIE WIEKOWE Poszczególne konkurencje odbędą się w kategoriach dziewcząt i chłopców w godz 12.30 do 15.30 w następujących rocznikach: ⦁ bieg przedszkolaków z opiekunami - trasa w centrum Rybna- otwarcie biegu ⦁ rocznik 2011-2009 – trasa w centrum Rybna / 300m / ⦁ rocznik 2006 – 2008 - trasa ul. Wyzwolenia, start od parkingu przy Markecie Rybka – meta przy komisariacie Policji / 450m / ⦁ rocznik 2005 – 2004 – trasa: start biegu przy cmentarzu na ulicy Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /600m/ ⦁ rocznik 2003 – 2001 – trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul.Praska, ul. Zajeziorną – ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /ok.2 km/ ⦁ rocznik 2000-1981 - trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /2,5 km/ ⦁ rocznik 1980 i starsi -trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia meta przy Komisariacie Policji /2,5 km/ UWAGA: O godzinie 12.30 Lista Uczestników XXI Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego. VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem. IX. NAGRODY Dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal , a dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii pamiątkowa statuetka i gadżet. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133) Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. Organizatorzy proszą wszystkich zmotoryzowanych o zaparkowanie samochodów wzdłuż ulicy Ogrodowej i na przyległym parkingu.Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. PROGRAM: 10:30- 11:00 Zabezpieczenie terenu w centrum Rybna przez służby porządkowe, sprawdzenie terenu imprezy i przygotowanie zabezpieczeń trasy biegu. 11:00-12:00 Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie 11:00-12:30 Rejestracja uczestników 12:30-12:35 Ogłoszenie otwarcia Biegu Niepodległości i odśpiewanie Hymnu Narodowego 12:35-12:45 Bieg otwarcia(bieg przedszkolaków i młodszych z opiekunami) 12:45-13:00 Bieg „ Przegonić Raka”. 13:00-13:10 Bieg na dystansie 300m dziewczęta rocznik 2011-2009 13:10-13:20 Bieg na dystansie 300m chłopcy rocznik 2011-2009 13:20-13:30 Bieg na dystansie 450m dziewczęta rocznik 2008-2006 13:30-13:40 Bieg na dystansie 450m chłopcy rocznik 2008-2006 13:40-13:50 Bieg na dystansie 600m dziewczęta rocznik 2005-2004 13:50-14:00 Bieg na dystansie 600m chłopcy rocznik 2005-2004 14:00 – 14:10 Wręczenie nagród uczestnikom w/w roczników 14:10- 14:25 Bieg na dystansie 2,0km rocznik 2003-2001 dziewczęta i chłopcy 14:25-14:45 Bieg na dystansie 2,5km rocznik 2000-1981 kobiety i mężczyźni 14:45-15:05 Bieg na dystansie 2,5km rocznik 1979 i starsi kobiety i mężczyźni 15:05-15:20 Wręczenie nagród - Podsumowanie imprezy 15:20-15:30 Porządkowanie terenu i likwidacja zabezpieczeń trasy. TRASA OKOŁO 300m rocznik 2011-2009 - trasa w centrum Rybna. TRASA OKOŁO 450m rocznik 2008-2006 trasa ul. Wyzwolenia, start od parkingu przy Markecie Rybka – meta przy komisariacie Policji. TRASA OKOŁO 600m rocznik 2005-2004 trasa: start biegu przy cmentarzu na ulicy Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji . TRASA OKOŁO 2,0km rocznik 2003 – 2001 – trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul.Praska – ul. Zajeziorną – ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji. TRASA OKOŁO 2,5 km rocznik 2000- 1981- trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji. TRASA OKOŁO 2,5 km rocznik 1980 i starsi -trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul. Praska – ul. Zajeziorną –ul. Wyzwolenia meta przy Komisariacie Policji .

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY