osirrybno@op.pl  23 696 60 50

" DZIEŃ SOŁTYSA"

 

 

 

REGULAMIN.  
1.Organizator : OSiR w Rybnie
2. Termin : 10.03.2019r. GODZ. 16:00
3. Miejsce : hala OSiR Rybno ul. Sportowa 24A
4. Termin zgłoszenia : do 06.03.2019 r. osobiście lub telefonicznie: 23-696-60-50 / 514-126-101
5.SYSTEM ROZGRYWEK: zależy od ilości drużyn
6. SKŁAD DRUŻYNY: 10 osób maksymalnie
( 4 + bramkarz)
7. UDZIAŁ: biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i reprezentują właściwe sołectwo ( zgodnie z meldunkiem zamieszkania)
Dane osobowe. Udział we wszystkich zawodach oraz akcjach sportowych organizowanych przez OSiR w Rybnie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadań statutowych OSiR Rybno. Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekrecji w Rybnie. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy zawodnik gra na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
9. INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.
 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY