osirrybno@op.pl  23 696 60 50

O NAS

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie jest jednostką budżetową Gminy Rybno działającą na podstawie:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • uchwała Rady Gminy.
   

Do podstawowych zadań OSiR należy w szczególności:

 • administrowanie obiektami sportowymi,
 • udostępnienie obiektów wg zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy w Rybnie,
 • utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rybno przy realizowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rybno przy realizowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • inicjowanie kierunków rozwoju istniejącej bazy sportowej i kierowanie inicjatyw w zakresie budowanych obiektów,
 • współpraca z Radą Sportu.

  

  

Załączniki:

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY