osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Turniej Piłki Plażowej Siatkowej z okazji " Dni Rybna"

REGULAMIN PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN I KOBIET 1.TERMIN: 04-05. 08. 2018 r. godz.10.00 2 .MIEJSCE: boisko do piłki siatkowej plażowej nad jeziorem Zarybinek. 3. ZGŁOSZENIA: w dniu rozgrywania zawodów 20 minut przed rozpoczęciem 4. UCZESTNICTWO: mogą startować wszyscy chętni, którzy ukończyli 14 rok życia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju . Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Uczestnictwo w turnieju wiąże się z podpisaniem przez zawodnika oświadczenia o udziale w turnieju ,przetwarzaniu danych osobowych itd. 5. SYSTEM ROZGRYWEK: ustalony zostanie w zależności od zgłoszonej ilości drużyn przed turniejem.Jeśli będzie dużo drużyn to turniej dokończony będzie w niedzielę. 6. PRZEPISY: turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami plażowej piłki siatkowej. Zawody sędziują osoby wyznaczone przez organizatora. 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu oraz modyfikacji przepisów gry obowiązujących podczas turnieju. 8. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator lub osoby przez niego wskazane. ZAPRASZAMY !!!

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY