osirrybno@op.pl  23 696 60 50

III MARATON MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

REGULAMIN

III JESIENNEGO MARATONU MTB
O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO
Rybno 20.10.2019r.

I.Cel imprezy
- promocja Gminy Rybno
- popularyzacja kolarstwa MTB
• popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej
• wyłonienie zwycięzców maratonu MTB

II. Organizatorzy wyścigu

• OSIR Rybno
• Chiptiming.pl

III. Termin i miejsce zawodów
Maraton MTB zostanie rozegrany 20 października 2019 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24) .
Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00
Dystanse ok.30km (Średni) oraz ok. 60km (Długi)

IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy http://rybnomtb19.chiptiming.pl/
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 9.00-10.30 na terenie OSIR Rybno (ul.Sportowa 24)

V. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych.
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 50 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów- opłata 70 zł. Osoby zarejestrowane elektronicznie lecz nie opłacone PayU – opłata startowa 70zł.

VI. Kategorie wiekowe

Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:

DZIECI (MINI WYŚCIG );


Dzieci(5-7lat)
Dzieci(8-10lat)
Dzieci(11-13lat)

Wyścigi dla dzieci rozgrywane są na w pełni zabezpieczonej rundzie o długości ok. 1 km. Przebiegającej w całości na terenie OSIR Rybno.

Dystanse:

Dzieci(5-7lat) – 1okr. , Dzieci(8-10lat) – 2 okr. , Dzieci(11-13lat) – 3 okr.

Dzieci startują w formule OPEN bez podziału na płeć a jedynie z podziałem na roczniki.

ŚREDNI:

1. Junior(14-18lat)ŚREDNI
2. Mężczyźni(19-29lat)ŚREDNI
3. Mężczyźni(30-39lat)ŚREDNI
4. Mężczyźni(40-49lat)ŚREDNI
5. Mężczyźni(50-59lat)ŚREDNI
6. Mężczyźni(60+)ŚREDNI

7. Juniorki(14-18lat)ŚREDNI
8. Kobiety(19-29lat)ŚREDNI
9. Kobiety(30-39lat)ŚREDNI
10. Kobiety(40-49lat)ŚREDNI
11. Kobiety(50+)ŚREDNI

DŁUGI:

1. Junior(14-18lat)DŁUGI
2. Mężczyźni(19-29lat)DŁUGI
3. Mężczyźni(30-39lat)DŁUGI
4. Mężczyźni(40-49lat)DŁUGI
5. Mężczyźni(50-59lat)DŁUGI

6. Kobiety(19-29lat)DŁUGI
7. Kobiety(30-39lat)DŁUGI
8.Kobiety(40-49lat)DŁUGI


Na dystansie DŁUGIM nie startują JUNIORKI (14-18lat), KOBIETY(50+) oraz MĘŻCZYŹNI (60lat+)
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!


VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:


9.00 -10.30 weryfikacja uczestników
10.
45. odprawa techniczna i otwarcie zawodów
11.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

VIII.Nagrody

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul.Partyzantów 6;
2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

organizacji i promocji wyścigu kolarskiego MARATON MTB RYBNO 2019
, wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f)
RODO, .oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody
,
4.dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu UG w Rybnie na portalu społecznościowym Facebook . Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
5. administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody,
7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w wyścigu MARATON MTB RYBNO 2019.
9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.


IX. Postanowienia końcowe

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni.
Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.
Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Arkadiusz Popławski 697 943 996
 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY