osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Weź udział w rywalizacji - 1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku!

Regulamin rywalizacji sportowej „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku”:


1&Organizatorzy:
- nieformalna grupa młodzieży „W Rękach Młodych”;
- Serwis informacyjny – Syla;
- Gmina Rybno;
- OSiR Rybno.
2&Cele:
- Popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
- Popularyzacja zdrowego trybu życia;
- Promocja terenów Gminy Rybno.
3&Uczestnictwo:
- Każdy uczestnik chcący wziąć udział w rywalizacji zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie www.endomondo.com ;
- Uczestnik biorący udział w rywalizacji musi identyfikować się pełnym nazwiskiem (np. Jan Kowalski), używanie nick-ów jest niedozwolone;
- Uczestnik chcący wziąć udział w rywalizacji zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego, kwestionariusza RODO oraz podpisania regulaminu. Niepełnoletni uczestnicy powinni także dostarczyć pismo od rodziców na uczestnictwo w rywalizacji. (kwestionariusze będzie można pobrać od 1 marca) Wypełnione i podpisane kwestionariusze będzie trzeba odesłać na maila organizatora: sis_rybno@op.pl ;
- Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 20 zł (dane do przelewu zostaną podane po 1 kwietnia)
- Wpisowe raz opłacone nie podlega zwrotowi.
4&Zasady:
- W terminie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. każdy uczestnik pokonuje dystans 1400 km, w tym 700 km na terenie gminy Rybno;
- Pokonanie dystansu musi być udokumentowane zapisem w aplikacji "endomondo" na smartfonie bądź zgrane z zegarka na stronę www.endomondo.com ;
- Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do oficjalnej rywalizacji „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku” na stronie www.endomondo.com ; link do rywalizacji: https://www.endomondo.com/challenges/42053876
- Uczestnik zobowiązany jest do dodania organizatora (Sylwester Kasprowicz) do grona znajomych na stronie www.endomondo.com w celach weryfikacyjnych;
5&Nagrody:
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady (punkt 4 regulaminu) rywalizacji „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku” otrzymają zaproszenie na Galę Sportu „Rybno 2020” zaplanowaną na koniec lutego 2021 roku;
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady (punkt 4 regulaminu) rywalizacji otrzymają imienne pamiątkowe statuetki wraz z dystansem pokonanym w rywalizacji;
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady (punkt 4 regulaminu) rywalizacji otrzymają nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne organizatora.
6&Postanowienia końcowe:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe, wypadki, kradzieże oraz kontuzje uczestników podczas rywalizacji „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku”;
- Organizator zobowiązuje się do prowadzenia statystyk rywalizacji tzn. od maja 2020r. do stycznia 2021r.;
- Organizator zobowiązuje się do utworzenia specjalnego wydarzenia „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku” na stronie organizatora (Serwis informacyjny – Syla);
- Organizator zobowiązuje się do informowania o zmianach w regulaminie na stronie organizatora i na specjalnym utworzonym wydarzeniu „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku”;
- Regulamin dostępny jest także na stronie: www.sis-rybno.pl ;
- w sytuacjach spornych, decyzję podejmuje organizator.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY