osirrybno@op.pl  23 696 60 50

BOISKA OTWARTE!!!

 

Z obiektów należy korzystać na określonych zasadach bezpieczeństwa:

na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób + osoba prowadząca (trener),
osoby korzystające z boisk przychodzą z własnym sprzętem sportowym,
z obiektów mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
zamiar korzystania z obiektu należy wcześniej zgłosić zarządcom obiektu (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 13.00) ; pomiędzy poszczególnymi grupami korzystającymi z boisk należy zachować 15 minutowe odstępy,
boiska będą otwarte w godz. 10.00- 20.00
osoby korzystające z boisk są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
osoby do 13.roku życia mogą przebywać na boisku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY