osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Wycieczka rowerowa na 100 – lecie Plebiscytu na Warmii i Mazurach - Groszki.11.07.2020

 

 REGULAMIN :

1. Celem wycieczki jest przejechanie 100 kilometrów rowerem indywidualnie po Gminie Rybno                       i Gminie Lubawa łącznie z trasą miejsc plebiscytowych na Warmii i Mazurach zgodnie z załączoną mapką (Groszki, Odmy, Elgnowo, Jagodziny, Wygoda, Glaznoty, Lubstynek, Napromek, Czerlin, Szczepankowo, Rumienica, Gutowo, Naguszewo, Groszki) w granicach 40 km. lub tylko  trasą miejsc plebiscytowych w terminie od czwartku 09.07.2020r. do  soboty11.07.2020r.do godz.17.00-tej(zgodniez obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19)

2. Zgłoszenie chęci udziału w wycieczce należy dokonać drogą elektroniczną osirrybno@op.pl, na facebooku OSiR Rybno, drogą telefoniczną 23-696-60-50 w godz.10:00-11.00, jak również osobiście  w OSiR w Rybnie do środy tj.08.07.2020r. Limit zgłoszeń – 50 osób.

3. Odbiór pamiątkowych broszurek informacyjnych, dyplomów i medali w Groszkach dnia 11.07.2020r. godz.19.00.

4. Przejechaną trasę należy udokumentować za pomocą aplikacji (kilometry, daty) np. Endomondo             i przesłać zdjęcie (zrzut ekranu) na adres osirrybno@op.pl do soboty do godz. 18.00 - 11.07.2020r.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu wycieczki, zasad ruchu drogowego oraz obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

5. Dzieci i młodzież jadą pod opieką osób dorosłych.

6. Udział w wycieczce  jest dobrowolny, a organizatorzy i współorganizatorzy   nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe przed, po i w czasie wycieczki. Każdy jedzie na własną odpowiedzialność.

Link do wydarzenia na endomondo: www.endomondo.com/challenges/44036425

7.  Organizatorzy: Gmina Rybno, Komitet Organizacyjny Plebiscytu na Warmii                                                     i Mazurach, Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie w Rękach Młodych                  i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie.                                                      

 

Klauzula informacyjna: Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, adres: ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@gminarybno.pl. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy. Dane osobowe uczestników wycieczki będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy rowerowej. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. Uczestnik biorący udział w wycieczce, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133) Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziałuw wycieczce. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY