osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Weź udział w rywalizacji - 900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku!

 Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Stowarzyszenie „Żabianka”, Gmina Rybno oraz OSiR Rybno ma zaszczyt zaprosić na VI rywalizację biegową pn. „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku”, której głównym celem jest popularyzowanie zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności.

- Rozpoczynamy kolejny projekt, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem jest grupa młodzieży „W Rękach Młodych”. Zapraszamy do rywalizacji „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku” każdego, kto chciałby aktywniej spędzac czas w 2021 roku. Zapraszamy amatorów biegania oraz tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę i zacząc biegac - do czego oczywiście namawiamy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rywalizacji oraz do wspierania naszego projektu - informuje przewodniczący grupy „W Rękach Młodych” Sylwester Kasprowicz.
Regulamin rywalizacji sportowej „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku”:
1&Organizatorzy: Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Stowarzyszenie „Żabianka”, Gmina Rybno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz Serwis informacyjny – Syla.
2&Cele: Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, popularyzacja zdrowego trybu życia, promocja terenów Gminy Rybno.
3&Uczestnictwo:
- Chęć wzięcia udziału zgłasza się do koordynatora projektu: Sylwestra Kasprowicza, który tworzy listę rankingową wszystkich uczestników rywalizacji;
- Następnie uczestnik, który chce wziąć udział w rywalizacji zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego, kwestionariusza RODO oraz podpisania regulaminu. Niepełnoletni uczestnicy powinni także dostarczyć pismo od rodziców na uczestnictwo w rywalizacji. (kwestionariusze można pobrać na stronie organizatora lub na WWW.gminarybno.pl ) Wypełnione i podpisane kwestionariusze prosimy odesłać na maila organizatora: sis_rybno@op.pl
- Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 20 zł
- Wpisowe raz opłacone nie podlega zwrotowi.
4&Zasady:
- W terminie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. każdy uczestnik pokonuje dystans 900 km, w tym 450 km po terenie gminy Rybno;
- Pokonanie dystansu musi być udokumentowane zapisem w aplikacji na smartfonie bądź zgrane z zegarka na wybraną przez siebie aplikację
- Uczestnik może dołączyć do oficjalnej rywalizacji „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku” na stronie www.mapmyfitness.com
- Uczestnik zobowiązany jest do przesłania swoich wyników we wrześniu 2021 roku oraz styczniu 2022 roku w celach weryfikacyjnych dzięki Czemy zostanie utworzona klasyfikacja ogólna rywalizacji.
5&Nagrody:
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku” otrzymają zaproszenie na Galę Sportu „Rybno 2022”;
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji otrzymają imienne pamiątkowe statuetki wraz z dystansem pokonanym w rywalizacji;
- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji otrzymają nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne organizatora.
6&Postanowienia końcowe:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe, wypadki, kradzieże oraz kontuzje uczestników podczas rywalizacji „900 km biegiem po Gminie Rybno w 2021 roku”;
- Organizator zobowiązuje się do prowadzenia statystyk rywalizacji tzn. od maja 2021r. do stycznia 2022r.;
- Organizator zobowiązuje się do utworzenia specjalnego wydarzenia „Aktywny rok 2021 w Gminie Rybno” na stronie organizatora (Serwis informacyjny – Syla);
- Organizator zobowiązuje się do informowania o zmianach w regulaminie na stronie organizatora i na specjalnym utworzonym wydarzeniu „Aktywny rok 2021 w Gminie Rybno”;
- w sytuacjach spornych, decyzję podejmuje organizator;
- na wszystkie pytania w sprawie rywalizacji odpowie koordynator projektu – Sylwester Kasprowicz.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY