osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Weź udział w rywalizacji - 1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021 roku!

 Nieformalna Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Stowarzyszenie „Żabianka”, Gmina Rybno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz Serwis informacyjny – Syla ma zaszczyt zaprosić na V edycję rywalizacji rowerowej pn. „1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021 roku”, której głównym celem jest popularyzowanie zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności.

- Rozpoczynamy kolejny projekt, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem jest grupa młodzieży „W Rękach Młodych”. Zapraszamy do rywalizacji „1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021” każdego, kto chciałby aktywniej spędzać czas w 2021 roku. Zapraszamy amatorów jazdy na rowerze oraz tych, którzy chcieliby rozpocząć nową przygodę i zacząć jeździć- do czego oczywiście namawiamy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rywalizacji oraz do wspierania naszego projektu - informuje przewodniczący grupy „W Rękach Młodych” Sylwester Kasprowicz.

Regulamin rywalizacji sportowej „1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021 roku”:

1&Organizatorzy: Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Stowarzyszenie „Żabianka”, Gmina Rybno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz Serwis informacyjny – Syla.

2&Cele: Popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności ruchowej, popularyzacja zdrowego trybu życia, promocja terenów Gminy Rybno.

3&Uczestnictwo:

- Chęć wzięcia udziału zgłasza się do koordynatora projektu: Sylwestra Kasprowicza, który tworzy listę rankingową wszystkich uczestników rywalizacji;

- Następnie uczestnik, który chce wziąć udział w rywalizacji zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego, kwestionariusza RODO oraz podpisania regulaminu. Niepełnoletni uczestnicy powinni także dostarczyć pismo od rodziców na uczestnictwo w rywalizacji. (kwestionariusze można pobrać na stronie organizatora lub na WWW.gminarybno.pl ) Wypełnione i podpisane kwestionariusze prosimy odesłać na maila organizatora: sis_rybno@op.pl

- Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 20 zł

- Wpisowe raz opłacone nie podlega zwrotowi.

4&Zasady:

- W terminie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. każdy uczestnik pokonuje dystans 1500 km, w tym 750 km po terenie gminy Rybno;

- Pokonanie dystansu musi być udokumentowane zapisem w aplikacji na smartfonie bądź zgrane z zegarka na wybraną przez siebie aplikację

- Uczestnik zobowiązany jest do przesłania swoich wyników we wrześniu 2021 roku oraz styczniu 2022 roku w celach weryfikacyjnych dzięki czemu zostanie utworzona klasyfikacja ogólna rywalizacji.

5&Nagrody:

- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji „1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021 roku” otrzymają zaproszenie na Galę Sportu „Rybno 2022”;

- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji otrzymają imienne pamiątkowe statuetki wraz z dystansem pokonanym w rywalizacji;

- Zawodnicy, którzy spełnią wszystkie zasady rywalizacji otrzymają nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne organizatora.

6&Postanowienia końcowe:

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe, wypadki, kradzieże oraz kontuzje uczestników podczas rywalizacji „1500 km rowerem po Gminie Rybno w 2021 roku”;

- Organizator zobowiązuje się do prowadzenia statystyk rywalizacji tzn. od maja 2021r. do stycznia 2022r.;

- Organizator zobowiązuje się do utworzenia specjalnego wydarzenia „Aktywny rok 2021 w Gminie Rybno”  na stronie organizatora (Serwis informacyjny – Syla);

- Organizator zobowiązuje się do informowania o zmianach w regulaminie na stronie organizatora i na specjalnym utworzonym wydarzeniu „Aktywny rok 2021 w Gminie Rybno”;

- w sytuacjach spornych, decyzję podejmuje organizator;

 

- na wszystkie pytania w sprawie rywalizacji odpowie koordynator projektu – Sylwester Kasprowicz.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY