osirrybno@op.pl  23 696 60 50

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w 2021 roku

W tym roku, podczas VI Gali Sportu rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na najpopularniejszego sportowca w 2021 roku. Organizatorami plebiscytu są: Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Gmina Rybno, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, Stowarzyszenie „Żabianka” oraz Serwis informacyjny Syla.

- Związku z wprowadzonymi obostrzeniami na zgłoszenia kandydatów do plebiscytu będziemy czekali do 28 lutego 2021r.. Następnie w marcu odbędzie się głosowanie, a w maju VI Gala Sportu. Poniżej przedstawiamy regulamin plebiscytu! Dodatkowo informujemy, że poszukujemy ambasadorów Gali Sportu (kontakt: 506 231 242), którzy chcieliby wesprzeć galę oraz tegoroczne projekty sportowe.

Laureaci Gali Sportu:

2022-?

2021 – Natalia Zakrzewska/Wiktor Kozłowski

2020 – Patryk Rozentalski

2019 – Przemysław Leśniewski

2018 – Mateusz Leśniewski

2017 – Marta Lipka

Regulamin/warunki uczestnictwa w V Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w 2021 roku:

1.Organizatorzy: Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Gmina Rybno, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, Stowarzyszenie „Żabianka”, Serwis informacyjny - Syla

2.Cele: propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie masowej kultury fizycznej, rozwijanie zdrowej rywalizacji, promocja Gminy Rybno

3.Zgłoszenia: Zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w 2020 roku mogą dokonywać trenerzy oraz opiekunowie od 10 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r.

- Dane uczestników Gali Sportu Rybno 2022 oraz zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w „Tygodniku Działdowskim”, portalach: Moje Działdowo, Serwis informacyjny - Syla , a także na stronach internetowych Organizatora.

4. Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:

Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:

a) Wypełniając zgłoszenie (wzór – załącznik nr 1) - osoba pełnoletnia. Wzór zgłoszenia można nabyć u organizatora (kontakt: 506 231 242 lub sis_rybno@op.pl) lub w Urzędzie Gminy Rybno – Kierownik ds. Oświaty Wiesława Wróblewska.

b) W Plebiscycie mogą brać udział osoby, które w roku 2021 w sposób szczególny reprezentowały Gminę Rybno na jej terenie i poza nim.

c) Na adres email: sis-rybno@op.pl każdy uczestnik zobowiązany jest do wysłania zdjęcia (kandydata), które zostanie wykorzystane do przeprowadzenia głosowania: Zdjęcie + Imię i Nazwisko uczestnika/Gala Sportu Rybno 2022.

d) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Rybnie, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno do Sekretariatu lub Kierownik ds. Oświaty UG Rybno – Wiesławy Wróblewskiej nie później niż do 28 lutego 2022r do godz. 16:00 lub elektronicznie na adres: sis_rybno@op.pl do 28.02.2022.

5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu:

- Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.

- Komisja składa się z 5 członków powołanych przez Organizatora.

Członkami Komisji są:
1) Piotr Kornatowski – Przewodniczący Rady Gminy Rybno

2) Wiesława Wróblewska – Kierownik ds. Oświaty UG Rybno

3) Łukasz Głowacki– Radny Gminy Rybno

4) Piotr Zabłotny – Delegat Stowarzyszenia „W Rękach Młodych”

5) Bożena Rozentalska – Wiceprezes Stowarzyszenia „Żabianka”

- Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę m.in. przy wyłanianiu zwycięzcy.

- Głosowanie oraz przyznanie nagród odbędzie się w trzech formach: na facebooku, przez czytelników i zarząd Tygodnika Dzialdowskiego oraz Ambasadorów Gali Sportu podczas uroczystości.

6.Postanowienia końcowe:

-  Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gminarybno.pl oraz na facebooku: Serwis informacyjny Syla

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

- W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z głównym organizatorem: Sylwester Kasprowicz, 506-231-242.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY