osirrybno@op.pl  23 696 60 50

STRAŻACKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KOMENDANTA GMINNEGO ZOSP RP

 

REGULAMIN STRAŻACKIEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR KOMENDANTA GMINNEGO ZOSP RP

 

1. ORGANIZATOR: OSIR Rybno , Gmina Rybno

2. TERMIN: 08.05.2022 r. godz. 16:00

3. MIEJSCE: hala sportowa OSiR Rybno ul. Sportowa 24A

4. TERMIN ZGŁOSZENIA: do 04.05.2022 r. drogą elektroniczną osirrybno@op.pl

lub telefoniczną: 23-696-60-50

5.SYSTEM ROZGRYWEK: zależy od ilości drużyn

6. SKŁAD DRUŻYNY: 10 osób maksymalnie

( 4 + BRAMKARZ)

7. UDZIAŁ: biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i reprezentują właściwy oddział strażacki (zgodnie z meldunkiem zamieszkania)

8. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt !!! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.

9. SPRZĘT SPORTOWY: obuwie piłkarskie halowe (preferowana podeszwa kauczukowa)

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia

O Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie,

ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl). Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji Strażackiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Gminnego ZOSP RP, wyłonienia zwycięzców turnieju oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być użytkownicy profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się

na stronie www.facebook.com/policy.php. Państwa dane osobowe będą przechowywane

do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu turnieju, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w Strażackim Turnieju Halowej Piłki Nożnej

o Puchar Komendanta Gminnego ZOSP RP.
11.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY