osirrybno@op.pl  23 696 60 50

V JESIENNY MARATON MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

 

REGULAMIN

                                 V JESIENNEGO MARATONU MTB O ” PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO”

Rybno 23.10.2022r.

 

 

I. Cel imprezy

- promocja Gminy Rybno

- popularyzacja kolarstwa MTB

- popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej

 - wyłonienie zwycięzców maratonu MTB

 

II. Organizatorzy wyścigu

 

·         Gmina Rybno

·         OSIR Rybno

·         Chiptiming.pl.

 

III. Termin i miejsce zawodów

Maraton MTB zostanie rozegrany 23 października 2022 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24 A) .

Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00

Dystanse ok.30km (Średni) oraz ok. 60km (Długi)

 

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl

Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 9.00-10.30 na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24 A)

 

V. Uczestnictwo

 Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. W wyścigu każdy uczestniczy  na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody         i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby nie zarejestrowane elektronicznie- płatne w biurze zawodów- opłata 70 zł. Osoby zarejestrowane elektronicznie lecz nie opłacone PayU – opłata startowa 70zł.. Opłata startowa dla mieszkańców Gminy Rybno  20zł.

Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, statuetek  w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników biegu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kategorie wiekowe i dystanse

 Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:

 

DZIECI  (MINI WYŚCIG );

 

Dzieci(5-7lat)

Dzieci(8-10lat)

Dzieci(11-13lat) 

Wyścigi dla dzieci rozgrywane są na w pełni zabezpieczonej rundzie o długości                  ok. 1 km. , przebiegającej w całości na terenie OSIR Rybno. 

 

Dystanse:

Dzieci (5-7lat) – 1okr. , Dzieci (8-10lat) – 2 okr. , Dzieci (11-13lat) – 3 okr.                 Dzieci startują w formule OPEN bez podziału na płeć a jedynie z podziałem                        na roczniki 

 

ŚREDNI:

 

1. Junior(14-18lat)ŚREDNI

2. Mężczyźni(19-29lat)ŚREDNI

3. Mężczyźni(30-39lat)ŚREDNI

  1. Mężczyźni(40-49lat)ŚREDNI
  2. Mężczyźni(50-59lat)ŚREDNI
  3. Mężczyźni(60+)ŚREDNI

 

7. Juniorki(14-18lat)ŚREDNI

8. Kobiety(19-29lat)ŚREDNI

9. Kobiety(30-39lat)ŚREDNI

10. Kobiety(40-49lat)ŚREDNI

11. Kobiety(50+)ŚREDNI

 

DŁUGI:

 

1. Junior(14-18lat)DŁUGI

2. Mężczyźni(19-29lat)DŁUGI

3. Mężczyźni(30-39lat)DŁUGI

4. Mężczyźni(40-49lat)DŁUGI

5. Mężczyźni(50-59lat)DŁUGI

 

6. Kobiety(19-29lat)DŁUGI

7. Kobiety(30-39lat)DŁUGI

8.Kobiety(40-49lat)DŁUGI

 

 

Na dystansie DŁUGIM nie startują JUNIORKI (14-18lat), KOBIETY(50+) oraz MĘŻCZYŹNI (60lat+)

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!

 

 

 

 

VII.  Sposób przeprowadzenia wyścigu

 

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Program minutowy:

 

 9.00 -10.30 -  weryfikacja uczestników  

10.45 -  odprawa techniczna i otwarcie zawodów

11.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów

 

 

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

 

VIII.        Nagrody

 

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy maraton.

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica,

ul. Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A,

13-220 Rybno.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl).

Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji V JESIENNEGO MARATONU MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO, wyłonienia zwycięzców maratonu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.

Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w V JESIENNYM MARATONIE MTB O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

 

X. Postanowienia końcowe

 

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni.

Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.

Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY