osirrybno@op.pl  23 696 60 50

OSiR LIGA 2022/2023

 Zgłoszenia drużyny można dokonać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie. 

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY