osirrybno@op.pl  23 696 60 50

VI PÓŁMARATON ROLKARSKI

REGULAMIN

VI PÓŁMARATON ROLKARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO

RYBNO 04.08.2024r.

I. Cel imprezy

- promocja Powiatu Działdowskiego

- promocja Gminy Rybno

- popularyzacja rolkarstwa szybkiego                                                                                                      - popularyzacja aktywnego wypoczynku

- wyłonienie zwycięzców półmaratonu

II. Organizatorzy zawodów

• Starostwo Powiatowe w Działdowie

• Gmina Rybno

• OSIR Rybno

• Chiptiming.pl

• we współpracy ze sołectwem Gronowo

III. Termin i miejsce zawodów

Półmaraton zostanie rozegrany 04 sierpnia 2024r. na trasie zlokalizowanej na terenie Gminy Rybno ze startem i metą usytuowaną na drodze gminnej w kierunku wsi Gronowo (ok.700 m za przejazdem kolejowym) .

Start dla wszystkich kategorii godz. 12.00

Dystanse 21 km (półmaraton) oraz ok.10km (sprinterski)

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy www.chiptiming.pl do  dnia 26.07.2024

Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 10.00-11.30  na terenie OSIR Rybno (ul. Sportowa 24A)

V. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych.

Bez zgody zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do półmaratonu rolkarskiego.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. W półmaratonie  każdy uczestniczy  na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za szkody   i wypadki zaistniałe przed, w trakcie trwania imprezy i po imprezie Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków sztywnych.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 70 zł. - zawodnicy zarejestrowani elektronicznie, płatne on line (PayU). Osoby

niezarejestrowane elektronicznie oraz zarejestrowani, lecz nieopłaceni online - płatne w biurze zawodów- opłata 80 zł.

Dzieci na dystansach: 500, 1000m, 2000m – opłata 30 zł

Mieszkańcy Gminy Rybno opłata 10 zł, dzieci z Gminy Rybno bez opłaty startowej.

Pobrane wpisowe będzie przeznaczone na zakup medali dla wszystkich zawodników biegu, statuetek w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca, poczęstunku dla uczestników biegu oraz opłaty za elektroniczny pomiar czasu.

Nad bezpieczeństwem wyścigu będą czuwali: STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA

VI  . Kategorie wiekowe

Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach i dystansach:

Dzieci(7-9lat)500m

Chłopcy(10-11lat)1000m

Dziewczynki(10-11lat)1000m

Chłopcy(12-14lat)2000m

Dziewczynki(12-14lat)2000m

PÓŁMARATON – ok.22km.( pętle)

Juniorzy(15-18lat)

Mężczyźni(19-29lat)

Mężczyźni(30-39lat)

Mężczyźni(40-49lat)

Mężczyźni(50-59lat)

Mężczyźni(60+)

Mężczyźni(70+)

Juniorki(15-18lat)

Kobiety(19-29lat)

Kobiety(30-39lat)

Kobiety(40-49lat)

Kobiety(50+)

10 KM

Mężczyźni OPEN

Kobiety OPEN

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

10.00 -11.30 weryfikacja uczestników

11.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów

12.00- start wszystkich kategorii oraz dystansów

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

VIII. Nagrody

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III. Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika który ukończy półmaraton.

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul.Partyzantów 6 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, ul. Sportowa 24A, 13-220 Rybno. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@chiptiming.pl z Chiptiming.pl oraz z OSiR w Rybnie (iod@gminarybno.pl). Administratorzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji Półmaratonu Rolkarskiego o Puchar Wójta Gminy Rybno, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu OSIR Rybno, portalu społecznościowego Facebook.pl. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. Administratorzy nie mają zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych

w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych.

O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie www.facebook.com/policy.php. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego, a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Rybno.

X. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY